< /map>
2.4 Osiguranje imovine> Ponuda osiguranja > Osiguranje imovine

http://www.camelija-osiguranje.com/slike/kucacam.jpg

■ Op?enito o osiguranju imovine

Vaša imovina je izložena djelovanju razli?itih opasnosti. Kako ih niste u mogu?nosti predvidjeti, niti sprije?iti njihov negativan uticaj , zaklju?enjem POLICE OSIGURANJA IMOVINE možete ublažiti njihove posljedice.
Kvalitetnim osiguranjem bi?ete u prilici da nastavite poslovanje Vaše firme ili da ublažite posljedice šteta na Vašoj li?noj imovini .
Dioni?ko društvo za osiguranje ''Camelija'' Biha?,pruža mogu?nosti osiguranja Vaših ku?a,stanova, poslovnih prostora ,stvari doma?instva ,opreme, zaliha u poslovnim objektima, i dr. osiguranja.

Imovinska osiguranja razvrstana su po vrstama na :

- Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
- Ostala osiguranja imovine

Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss