< /map>
2.5 Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti> Ponuda osiguranja > Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti

http://www.camelija-osiguranje.com/slike/otisak.jpg

■ Op?enito
Osiguranje od odgovornosti se prema nekim podjelama svrstava u imovinska osiguranja obzirom da se javlja u kombinaciji razli?itih vrsta osiguranja.
Bitna razlika u odnosu na imovinska osiguranja jeste što naknada štete ne pripada osiguraniku (slu?aj kod imovinskih osiguranja ) odnosno ona se njemu ne ispla?uje ,jer on neposredno nije ni ošte?en.
Naknada štete se naime, ispla?uje tre?em licu povodom štete koju je ono pretrpjelo , a za koju je odgovoran osiguranik.
Ovo je definirano odredabama Zakona o obligacionim odnosima ( ?lan 940 stav 1.)- obaveza na isplatu nastaje ...'' samo ako tre?e ošte?eno lice zahtjeva njenu naknadu ''

ZADATAK OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI jeste da se osiguranik zaštiti od materijalnih posljedica koje po njega mogu nastati zbog obaveze da na temelju gra?ansko pravne odgovornosti nekom licu mora da nadoknadi štetu.
Ta zaštita se sastoji u naknadi štete kod osnovanih zahtjeva, ali i u odbrani od pretjeranih ili neosnovanih zahtjeva za naknadu štete.

Ovim osiguranjem se štiti ekonomski interes osiguranika u cjelini.
Osiguraniku pružamo zaštitu ako po osnovu njegove odgovornosti ,od strane tre?ih lica , bude postavljen zahtjev za naknadu štete.

KAKO su takvoj OPASNOSTI (riziku) – da postanu materijalno odgovorni , izloženi svi u?esnici u svakodnevnom životu , a naro?ito poslovni i dr. subjekti, koji se bave nekom djelatnosti kao profesijom, DD za osiguranje ''CAMELIJA'' iz PONUDE osiguranja od odgovornosti izdvaja :

13.01. Osiguranje od odgovornosti izvo?a?a gra?evinskih radodova
13.02. Osiguranje od odgovornosti izvo?a?a montažnih radodova
13.07. Osiguranje od op?e odgovornosti
13.09. Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava
13.10. Osiguranje od odgovornosti advokata
13.11. Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika-NOTARA
13.12. Osiguranje od odgovornosti revizorskih društava
13.16. Osiguranje od odgovornosti zaštitarskih i detektivskih djelatnosti
13.18. Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja ljekarske,stomatološke i apotekarske djelatnosti
13.99. Osiguranje od odgovornosti sudskih vještaka
13.99. Osiguranje od odgovornosti sportskih zastupnika-menadžera
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss