< /map>
2.6 Osiguranje kredita> Ponuda osiguranja > Osiguranje kredita

http://www.camelija-osiguranje.com/slike/krediti.jpg

■ Op?enito
U okviru ove vrste osiguranja ( vrsta osiguranja 14. ) ''CAMELIJA'' d.d. nudi osiguranje potraživanja koje nastane zbog nemogu?nosti naplate dospjelih potraživanja po osnovi odobrenog kredita temeljem zakonskih propisa i Uslova osiguranika o odobravanju kredita pravnim i fizi?kim osobama.

■Predmet osiguranja po ovim Uslovima mogu biti potraživanja iz osnove kredita odobrenih pravnim osobama koje imaju registriranu djelatnost u nadležnom sudu i imaju sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine, i fizi?kim osobama koje su državljani BiH i imaju prebivalište na teritoriju BiH.

Osiguranjem su pokriveni krediti:
1. Namjenski i nenamjenski nov?ani krediti pravnih osoba do iznosa 100.000,00 KM s rokom otplate do najviše 5 (pet) godina osim ako nije druk?ije ugovoreno.
2. Namjenski i nenamjenski nov?ani i robni krediti fizi?kih osoba do iznosa 50.000,00 KM s rokom otplate do najviše 15 (petn?st) godina.
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss